Het Rotterdams Milieucentrum werkt actief aan een groene en leefbare stad! Wij adviseren het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over stadsnatuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit en een duurzame haven.