Tot aan 2013 organiseerde het milieucentrum de ’Milieuvriendelijkstetuinen competitie’ (zie www.milieuvriendelijkstetuin.nl). De campagne werd overgenomen in Den Haag, Utrecht en Groningen. Helaas stopte de gemeentelijke financiering voor de competitie.