Het Rotterdams Milieucentrum werkt actief aan een groene en leefbare stad! Zo organiseren wij het Rotterdamse Parkenoverleg en adviseren wij het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over stadsnatuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit.