rmc2010_5

Klimaatonderwijs010 is de website van de doorgaande leerlijn energie, klimaat en groen die voor de onderbouw van ons voortgezet onderwijs bedoeld is. Deze digitale doorgaande leerlijn maakt het voor docenten Biologie, Aardrijkskunde, Natuurkunde en Economie mogelijk om eenvoudig en doelgericht hun programma’s op elkaar af te stemmen.

Wat in het ene vak aan het begin van het jaar behandeld wordt, kan in een ander vak snel een vervolg krijgen. En zo over meerdere jaren heen. Dit zorgt voor heldere en transparante leerinhouden van de verschillende vakken en maakt de betekenis van het onderwerp bij de leerlingen duidelijker. Als de afstemming heeft plaatsgevonden, kan er gebruik gemaakt worden van allerlei lesmaterialen/programma’s die regionale of landelijke Natuur-en Milieuorganisaties in het kader van klimaatverandering beschikbaar hebben gesteld.

Kijk op www.klimaatonderwijs010.nl

Geef een reactie