VvE’s met energie is een samenwerking tussen Blijstroom,VvE’s met Energie (van Platform31) en het Rotterdams Milieucentrum. Samen met Verenigingen van Eigenaren wordt er gewerkt aan verduurzaming van woningen. Er worden regelmatig cursusen voor VvE’s georganiseerd en er is een Rotterdams VvE’s met energie netwerk.