Het Rotterdams Milieucentrum adviseert gevraagd en ongevraagd het Rotterdamse gemeentebestuur over luchtkwaliteit, klimaatbeleid, energie, duurzaamheid, afvalbeleid en geluid en volgt het beleid en de uitvoering kritisch. Ook organiseert het RMC een scala aan activiteiten rond deze thema’s (zie ook onder ‘Wonen‘).